Kes Positif

  • Kategori 1 dan 2A (tidak bergejala atau bergejala ringan) tidak perlu ke COVID-19 Assessment Centre (CAC). Hanya perlu kuarantin di rumah
  • Laporkan status kesihatan dua kali sehari melalui Health Assesstment Tool (HAT) di MySejahtera
  • Kategori 2B dan ke atas dikehendaki hadir ke CAC
  • Tempoh kuarantin yang ditetapkan adalah sama bagi kes positif bergejala atau tidak bergejala
Status VaksinasiLengkap VaksinasiTidak Lengkap/Tidak Divaksinasi
Tempoh Kuarantin7 hari10 hari
Berkuat kuasa 1 Mac 2022

Bagaimana mengasingkan diri dengan selamat?

Sebagai kes positf

Sebagai ahli keluarga dari isi rumah yang sama

Cara melaporkan keputusan ujian pengesanan COVID-19 kendiri di MySejahtera

Cara melaporkan kontak rapat

ms_MYBM